Mielec, dnia 09.09.2009


Ogłoszenie

Firma Kolor Print s.c. Grażyna, Marek Olszowscy ogłasza, że w ramach I osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Działania 1.1 Bezpośrednie Dotacje Inwestycyjne Schemat B w ramach projektu: "Wdrożenie innowacyjnego technologii poprzez zakup płaskiego plotera drukującego UV dla Kolor Print w Mielcu", ma zamiar dokonać zakupu płaskiego plotera drukującego w technologii UV.


 

 

Mielec, dnia 01.12.2009


Ogłoszenie

Firma Kolor Print s.c. Grażyna, Marek Olszowscy informuje, że dokonała zakupu płaskiego plotera drukującego w technologii UV OCE Arizona 250 GT w ramach I osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Działania 1.1 Bezpośrednie Dotacje Inwestycyjne Schemat B w ramach projektu: "Wdrożenie innowacyjnego technologii poprzez zakup płaskiego plotera drukującego UV dla Kolor Print w Mielcu".

 

 

Mielec, dnia 01.04.2014


Ogłoszenie, zapytanie ofertowe

W związku z realizacją projektu WND-RPPK 01.01.00-18-137/13 "Zakup innowacyjnego rozwiązania technologicznego poprzez firmę Kolor Print" zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę następującej maszyny:

1. Wykrawaki młoteczkowej CNC wraz z oprogramowaniem
Parametry techniczne urządzenia, w szczególności:
Minimalne wymiary strefy roboczej od 2500mm x 1250mm w 1 lub 2 repozycjach
Maksymalna grubość blachy - do 6mm
Minimalna grubość blachy 0,5mm
Maksymalna siła wykrawania - do 165kN
Maksymalna sekwencja uderzeń: wykrawanie - do 600/min, znakowanie - do 1300/min
2. Oprogramowanie sterujące instalowane na typowym komputerze klasy PC,
Kontrola użytkownika oparta na standarowym komputerze PC z systemem Windows
3. Możliwość zainstalowania narzędzi pojedynczych jak i multitool z obrotem narzędzi (lub części narzędzi) 360 stopni

Złożona oferta powinna być kompleksowa to znaczy zawierać odpowiedź ofertową na pozycje z powyższego zapytania wraz z możliwością dokupienia opcji w terminie późniejszym oraz:
- nazwę i adres oferenta,
- opis nawiązyjący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym,
- wartość oferty )netto oraz brutto),
- termin ważności oferty,

Wskazane jest, by oferta zawierała również inne, dodatkowe informacje, np. warunki gwarancj, serwis, dodatkowe funkcje dostawy, warunki płatności i dostawy, możliwe do uzyskania upusty, maksymalny czas realizacji, szkolenie itd.

Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką firmową, posaidać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera.

Kryterium wyboru będzie najniższa cena i kompletność oferty.

Termin składania oferty 15 04 2014r.

Oferta w PLN lub w PLN i EURO


Made by Kolor Print. All rights reserved.